5 największych błędów zabieganego managera

5 największych błędów zabieganego managera


Nawet człowiek o najlepszych intencjach może nie ustrzec się pomyłek popełnianych w pracy. Jeśli utwierdzamy się w przekonaniu, że jest inaczej, pozostajemy ślepi i głusi na fakty. Nie ustrzeże nas przed tym wiek, osiągnięcia ani renoma. Jakie jednak najczęściej przytrafiają się osobom zarządzającym? Czy coś temu zaradzą szkolenia dla managerów?

Trudności z komunikacją

Także poza pracą niezbędna powinna być właściwa komunikacja, ale w relacjach służbowych jej niedostatek może skończyć się fiaskiem. Jednym z podstawowych i najczęściej popełnianych błędów managerów jest brak umiejętności porozumiewania się z grupą, ale także z innymi działami. Nieodpowiedni przepływ wiadomości czy brak jasnych decyzji i wypowiedzi sprawiają, że rodzą się plotki, nieporozumienia, a nawet dublowanie kompetencji. Przepływ komunikatów w pracy możemy doprowadzić do porządku dzięki takim sposobom udoskonalania jak szkolenia dla managerów. To dobra szansa, by uporać się z niewłaściwą komunikacją, także w życiu poza pracą.

Czy racja jest zawsze po stronie managera

Czasem bywa że początki pracy na kierowniczym stanowisku (ale nie tylko) cechuje wyjątkowa ufność w swoją inwencję. Ufając we własne siły, promuje wyłącznie własne opinie i kierunki działania, co ogranicza podwładnych i niszczy jakąkolwiek pomysłowość. To, co nie wyszło z głowy managera, będzie uchodzić za fakt niewart zainteresowania. Czy można takimi metodami zorganizować dobrze pracującą grupę zadaniową? W tej kwestii także mogą przyjść z pomocą szkolenia dla managerów, które dają okazję do zrozumienia, jak zaangażować zespół, wcale nie doznając szkody w wizerunku.

Za dużo zbędnych nasiadówek

Niełatwą sztuką jest organizacja ciekawych i efektywnych spotkań. Tu pojawia się częsty defekt w przewodzeniu zespołowi. Niewyraźny message, dowolność prowadzenia zebrania, a tym samym zbyt niemała chaotyczność. Personel zarządzający powinien skorzystać ze szkolenia dla managerów, aby przypomnieć sobie trudną umiejętność przewodniczenia zebraniu.

Jak zachęcić pracowników?

Pomysłowość i skuteczność - to daje stworzenie właściwego systemu motywacji. Niestety firmy często nie dopasowują premii i bonusów dodatkowych do preferencji zatrudnionych. To zawsze skutkuje odmiennym efektem.

Mody w zarządzaniu? To już było

Zarządzanie, jak każda dziedzina życia, podlega różnym przemijającym modom. Przeważnie dzieje się z nimi to, co zawsze w takim przypadku - przemijają. Managerowie nie pamiętają, że najważniejsze są środki i wymagania, a nie podążanie za modą. Są sposoby, by tego unikać. Szkolenia dla managerów dopasowane do preferencji instytucji pozwalają się z nimi rozprawić, zapalić zespół do współpracy i w takiej atmosferze osiągać dodatnie saldo.